Copyright/ upphovsrättskydd

De bilder och mönster som används på Akustiktrycks hemsida samt i vår webbshop är Akustiktrycks egendom, eller ägs av respektive upphovsman, och används av Akustiktrycks enligt tillstånd från upphovsmännen eller deras agenter. Det är inte tillåtet att använda dessa verk för reproduktion eller distribution utan vårt uttryckliga, skriftliga godkännande. Brott mot upphovsrättsskyddet beivras.