Vad är akustik?

Läran om ljud

Läran om ljud kallas akustik och de vetenskapsmän och ingenjörer som specialiserat sig på det här området är akustiker. Akustik handlar dels om ljudet i sig, dels om hur olika miljöer, utrymmen och material påverkar ljudet. Det finns flera underkategorier, men när det gäller byggnader pratar man om byggnadsakustik (tex ljudisolering och bullerreduktion) och rumsakustik (tex efterklang).

Rätt akustik

Rätt akustik beror på vad man har lokalen till. I en konserthall, kyrka eller hörsal ska akustiken bära ljudet långt, medan akustiken på ett kontor eller en restaurang ska dämpa ljud för att skapa en behaglig miljö att arbeta och umgås i. Om du är arkitekt eller byggherre utformar du en viss akustik genom dina val av planlösning, material och konstruktion. Som användare av en befintlig miljö kan du åstadkomma önskad akustik med ljudabsorbenter.

Hur skapar man en god ljudmiljö?

Vill du veta hur, läs akustikexperten Emma Gruvins råd om hur du skapar en bra ljudmiljö.


Vill du ha en personlig kontakt vänligen kontakta Anders Wackfelt direkt på Telefon 070-746 08 65  eller via e-post: anders.wackfelt@akustiktryck.se

Information om våra produkter finns också att hämta som PDF. 

Hämta Broschyrer