Vad är buller och var finns det?

Buller är ljud som upplevs obehagligt och störande. Det rör sig alltså inte enbart om öronbedövande ljud från industrimaskiner. Nej, oftast är det buller du stöter på vanliga vardagsljud, som skrap från stolar, ringande telefoner, slamrande bestick och porslin, och musik. Det vanligaste bullret uppstår helt enkelt när alltför många människor talar samtidigt.

På denna sida hittar du information om:
- Buller på arbetsplatsen
- Buller i bostaden
- Buller i offentliga miljöer

Buller på arbetsplatsen

Buller kan vara skadligt eller ”bara” störande. Det kan orsaka permanenta hörselskador eller bara göra oss trötta, irriterade och okoncentrerade.
Tyvärr är bullret ofta en del av vår arbetsmiljö. Särskilt stora är problemen på sjukhus, caféer och restauranger, i öppna kontorslandskap, sim- och sporthallar samt föreläsnings- och utbildningslokaler.
Exempelvis upplever två av tre lärare och förskollärare att ljudmiljön är ett problem, och mer än hälften säger att de har svårt att höra vad eleverna säger.

Arbetsgivarens ansvar.
Som arbetstagare bör du själv vara uppmärksam på obehagligt och störande ljud. Det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön ligger dock på arbetsgivare och skyddsombud, för att bevaka och förbättra ljudmiljön på arbetsplatsen.

Precis som i allt annat systematiskt arbetsmiljöarbete gäller de fyra stegen undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. T.ex. kan du behöva göra mätningar för att ta reda på om ljudet ligger under gränsvärdena eller inte. De som utsätts för skadliga ljudnivåer i sitt arbete ska använda lämpliga hörselskydd och erbjudas hörselundersökningar.

Arbetsmiljöverkets webbsidor om buller hittar du information om vad du kan och måste göra som arbetsgivare.
Du kan också ha nytta av akustikexpertens goda råd om hur du kan förbättra ljudmiljön.

Buller i bostaden

Enligt Boverket störs 20–25 procent av boende av trafikbuller som påverkar vila och sömn. I flerbostadshus kommer störande ljud också ofta från grannlägenheter, vattenledningar och trapphus.
Öppna planlösningar och avskalad inredning skapar dessutom miljöer där ljud sprids och studsar inuti rummen.

Ansvar och åtgärder.
Den som orsakar bullret har ansvaret. Det kan t.ex. vara grannen, fastighetsägaren eller trafikkontoret. Ta kontakt med personen i fråga, med fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen eller miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i din kommun. Men det kan också vara så att du och din egen bostad genererar buller. Om du har stora, öppna utrymmen och sparsamt med textilier behöver du troligen komplettera din inredning med ljudabsorbenter.

Hos Boverket hittar du mer information om buller i bostaden.
Läs också akustikexpertens goda råd om hur du kan förbättra ljudmiljön.

Buller i offentliga miljöer

För offentliga byggnader finns rekommendationer på längsta efterklangstid, d.v.s. den tid det tar för ett ljud att klinga av och försvinna helt. I vårdlokaler, undervisningslokaler och kontorslokaler är de här rekommendationerna myndighetskrav.
Ljudmiljön i skolan och vården är t.ex. en fråga för Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. Även utomhus är buller något som ska kontrolleras, förebyggas och begränsas, med hänsyn till både människor och natur.

Naturvårdsverkets webbplats hittar du mer information om detta.

Undrar du varför buller är ett problem?
Läs om hur ljudet påverkar oss.


Vill du ha en personlig kontakt vänligen kontakta Anders Wackfelt direkt på Telefon 070-746 08 65  eller via e-post: anders.wackfelt@akustiktryck.se

Information om våra produkter finns också att hämta som PDF. 

Hämta Broschyrer