Hur påverkas du av ljudet?

En god ljudmiljö skapar arbetsro och gör det lättare för oss att kommunicera med varandra. Vissa personer jobbar bättre med favoritmusiken i hörlurarna, vissa vill ha så tyst som möjligt och andra trivs med att höra att det finns andra människor i närheten. En undersökning gjord av HRF* visar tyvärr att varannan arbetstagare i Sverige upplever arbetsplatsens ljudmiljö som ett problem.

På denna hittar du information om:
- Bra och dåliga ljud
- Buller skadar och stör
- Grupper med ökad känslighet

Bra och dåliga ljud

Vi reagerar olika på olika typer av ljud, och kan uppfatta dem som positiva eller negativa, vackra eller fula. Ljud kan göra oss glada eller ledsna. De kan få oss att varva ner när vi ska gå till sängs eller driva på oss när vi motionerar. Naturljud som lövsus och fågelkvitter är de ljud vi människor mår allra bäst av. Sådant ljud som kallas buller kan försämra välbefinnande och prestation, och i värsta fall ge permanenta skador.

Buller skadar och stör

Starkt buller kan orsaka exempelvis tinnitus, nedsatt hörsel eller överkänslighet mot ljud. I Sverige har så många som 1,3 miljoner personer nedsatt hörsel. Att ständigt behöva prata överdrivet högt kan skada din röst. Buller ökar dessutom risken för olyckor, p.g.a. missförstånd som uppstår när man inte hör varandra eller inte uppfattar varningssignaler på en arbetsplats. Olyckor kan också inträffa till följd av att en dålig ljudmiljö gör dig trött och okoncentrerad. Även när risken för olyckor är låg är trötthet och koncentrationssvårigheter uppenbara problem. Det innebär i regel att du presterar sämre och mindre effektivt. Buller är också en stressfaktor som kan bidra till minnesstörningar, ökad hjärtfrekvens och förhöjt blodtryck. Hur upplever du själv t.ex. ett telefonsamtal när du omges av höga röster, ringande telefoner eller brummande maskiner? Läs vidare om grupper med ökad känslighet. Läs expertens råd om hur du förbättrar din ljudmiljö.

Grupper med ökad känslighet

För den som redan har en hörselskada är buller ett än värre problem. Då är man känsligare för störande ljud och får ännu svårare att höra det man försöker uppfatta. Och det är ingen liten grupp det rör sig om. I Sverige finns 1,3 miljoner personer med någon grad av hörselnedsättning. Andra grupper som i regel också är känsligare för distraherande ljud är barn, äldre och personer med ett annat första språk.

Läs expertens råd om hur du förbättrar din ljudmiljö.

Vill du ha en personlig kontakt vänligen kontakta Anders Wackfelt direkt på Telefon 070-746 08 65  eller via e-post: anders.wackfelt@akustiktryck.se

Information om våra produkter finns också att hämta som PDF. 

Hämta Broschyrer


*”Kakofonien – en rapport om störande ljud och samtalsvänliga ljudmiljöer.” av Hörselskadades Riksförbund, 2010. Gå till HRF:s webbplats och ladda ner rapporten.