Miljöklassade material

Vi har ett krets­lopp­stän­kande och tar hän­syn till mil­jön i alla delar av vår verk­sam­het och i det dag­liga arbe­tet.
Vi styrs av en långsiktig strävan att få alla våra produkter så miljövänliga det är möjligt. Detta gäller givetvis även vårt Akustiktryck®.

• Ljudabsorbenterna från Ecophon är Svanenmärkta. Komponenterna som används i tillverkningen, t.ex. lim, färg och glasull, ligger långt under kraven och är ofarliga för hälsan.

• Över 70 procent av basmaterialet består av återvunnet hushållsglas och återvunnen glasull. Övriga procent utgörs av nytillverkat glas från naturliga råmaterial som sand och soda.

• Övriga procent utgörs av nytillverkat glas från naturliga råmaterial som sand och soda.

• Bindemedlet är förnyelsebart och växtbaserat. 

• Även tryckfärgerna är Svanenmärkta, och Billes är ett Svanenmärkt tryckeri.


Vill du ha en personlig kontakt vänligen kontakta Anders Wackfelt direkt på Telefon 031-701 64 50  eller via e-post: anders.wackfelt@akustiktryck.se

Information om våra produkter finns också att hämta som PDF. 

Hämta Broschyrer