Mässa & Event

Mässor och Events är ofta stökiga upplevelser. Varför inte testa en ”Tyst monter” nästa gång du är med på en mässa. Kunderna kommer att strömma in för att få uppleva en fridsam och lugnande oas mitt i det allmänna stöket. Aku­stik­tryck används av arki­tek­ter, bygg­her­rar, inre­dare och kon­su­men­ter för att skapa en ljud­miljö som gyn­nar triv­sel, pre­sta­tions­för­måga och god hälsa.


Vill du ha en personlig kontakt vänligen kontakta Anders Wackfelt direkt på Telefon 031-701 64 50  eller via e-post: anders.wackfelt@akustiktryck.se

Information om våra produkter finns också att hämta som PDF. 

Hämta Broschyrer