Brandklassning

Brandklassat – Akustiktryck® är brand­klas­sat även i fär­dig­tryckt skick. Detta är unikt för lju­dab­sor­ben­ter med tryck. Akustiktryck har Brandklass A2-s1,d0 (obränn­bart material).

Vid provning av en produkts eller en konstruktions brandmotstånd bestäms egenskaperna när den utsätts för en bestämd temperaturpåverkan, normalt motsvarande en brand i ett rum. Man mäter produktens egenskaper när det gäller antändning, flamspridning, värmeutveckling, rökutveckling och om det förekommer nedfall av droppar och material. Produkten klassas sedan efter dessa egenskaper.

Brandklassning av byggprodukter sker enligt ”euroklass-systemet”. Euroklass-systemet för byggprodukter berör i huvudsak ytskikt, isoleringsmaterial, golvbeläggningar, rörisolering och kablar. Produktgrupperna behandlas på ett likartat sätt. Ytskikt klassificeras med hjälp av ett index som kallas FIGRA framtaget vid Statens Provningsanstalt. Det finns sju huvudklasser av ytskikt. De kallas A1, A2, B, C, D, E och F.

Klassbeteckningar för material, beklädnader, ytskikt

A1 (obrännbart material)
A2-s1, d0 (obrännbart material)
B-s1, d0 (ytskikt av klass I)
C-s2, d0 (ytskikt av klass II)
D-s2, d0 (ytskikt av klass III)

Akustiktryck har Brandklass A2-s1,d0 (obränn­bart material).

Vill du ha en personlig kontakt vänligen kontakta Anders Wackfelt direkt på Telefon 031-701 64 50  eller via e-post: anders.wackfelt@akustiktryck.se

Information om våra produkter finns också att hämta som PDF. 

Hämta Broschyrer