Doftfritt

För personer med allergi och annan överkänslighet är en god inomhusmiljö av stor betydelse för att man ska hålla sig frisk. I begreppet god inomhusmiljö ingår att det inte skall förekomma besvärande dofter eller ämnen i byggnad, inredning eller ytbeläggningar.

Akustiktryck® är god­känt enligt M1 – ett veder­ta­get stan­dard­test i fråga om dof­ter och gif­tiga ämnen i inom­hus­mil­jöer. Som alla nytryckta pro­duk­ter kan även Akustiktryck® avge en viss doft pre­cis i bör­jan. Den för­svin­ner dock snabbt och är inte skadlig.

Vi trycker på Ecophons ljudabsorbenter och de är certifierade och rekommenderade av DIM, Astma och Allergiförbundet, är renrumsklassade och emmissionsklassade av RTS. Du kan läsa mer om detta på Ecophons hemsida om inomhusmiljö.