Sekretess

Vi respekterar och värnar din säkerhet och ditt privatliv. Akustiktryck AB kommer således inte att använda den information du angivit på något annat sätt än vad som är nödvändigt för att genomföra ditt köp, och kommer heller inte att överlåta denna information till tredje part utan ditt medgivande. Alla uppgifter om kreditkort förvaras separat och tas bort, delvis eller helt, när ditt köp har godkänts. Detta så att ingen annan skall kunna använda dem.

Akustiktryck AB är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556518-1913.
Östergårdsgatan 6, 431 53 Göteborg. Telefon: 031-701 64 50.